دربارۀ گروه

گروه داوین در ادامه فعالیت گروه کوهنوردی نمونه تشکیل شد. گروه کوهنوردی نمونه در بهار سال 83 توسط جمعی از کوهنوردان که اکثر آنها از اعضای فارغ التحصیل گروه کوهنوردی دانشگاه پلی تکنیک بودند تاسیس گردید. از آن تاریخ این گروه 550 برنامه موفق کوهنوردی و طبیعت گردی در سطوح مختلف برگزار نمود. در مهر ماه سال 87 پس از ثبت در زیر مجموعه هیئت کوهنوردی استان تهران فعالیت رسمی خود را آغاز نمود. فعالیتهای گروه در شاخه های منطقه گردی، طبیعت گردی، کوهنوردی، سنگنوردی، زیست محیطی و فرهنگی تقسیم بندی می شد. در شهریور سال 95 بر اساس ابلاغ فدراسیون کوهنوردی مجوز کلیه گروه های کوهنوردی لغو گردید. گروه کوهنوردی نمونه نیز از تاریخ فوق لغو مجوز شد.

گروه داوین با درخواست برخی اعضای گروه نمونه و با اعلان آمادگی 6 نفر از اعضا تشکیل شد. کلیه فرآیند تشکیل گروه از انتخاب نام و روند اجرایی برنامه ها با رای گیری اعضای سابق گروه نمونه انجام گردید. آئین نامه های اجرایی گروه داوین در زمینه کوهنوردی مانند گروه نمونه و در برخی مسائل سخت گیرانه تر از قبل خواهد بود. تا زمان تنظیم آئین نامه های گروه داوین کلیه آئین نامه های گروه نمونه در فرآیند اجرای برنامه ها حاکم خواهد بود.