تقویم گروه کوهنوردی داوین
تقویم پاییز و زمستان 97
چهارشنبه، 25 مهر 1397
درود بر همنوردان عزیز با توجه به جلسه تقویم چینی 3 مهرماه 1397 و جمع بندی هیئت مدیره موقت تقویم پاییز و زمستان 1397 آماده شد. برای اطلاع از برنامه ها لطفا فایل توجیهی پیوست را مطالعه فرمایید. هیئت مدیره موقت باشگاه کوهنوردی داوین
تقویم بهار و تابستان 97
شنبه، 15 اردیبهشت 1397
درود بر همنوردان عزیز با توجه به جلسه تقویم چینی 27 فروردین ماه 1397 و جمع بندی هیئت مدیره موقت تقویم بهار و تابستان 1397 آماده شد. برای اطلاع از برنامه ها لطفا فایل توجیهی پیوست را مطالعه فرمایید. هیئت مدیره موقت باشگاه کوهنوردی داوین
تقویم پاییز و زمستان 96
دوشنبه، 01 آبان 1396
درود بر همنوردان عزیز با توجه به جلسه تقویم چینی 18 مهرماه 1396 و جمع بندی هیئت مدیره موقت تقویم پاییز و زمستان 1396 آماده شد. برای اطلاع از برنامه ها لطفا فایل توجیهی پیوست را مطالعه فرمایید. هیئت مدیره موقت باشگاه کوهنوردی داوین
تقویم بهار و تابستان 96
شنبه، 06 خرداد 1396
درود بر همنوردان عزیز با توجه به جلسه تقویم چینی و جمع بندی هیئت مدیره موقت تقویم بهار و تابستان 1396 آماده شد. برای اطلاع از برنامه ها لطفا فایل توجیهی پیوست را مطالعه فرمایید. هیئت مدیره موقت باشگاه کوهنوردی داوین
تقویم زمستان 95
دوشنبه، 06 دی 1395
درود بر همنوردان عزیز با توجه به جلسه تقویم چینی و جمع بندی هیئت مدیره موقت تقویم زمستان 1395 آماده شد. برای اطلاع از برنامه ها لطفا فایل توجیهی پیوست را مطالعه فرمایید. هیئت مدیره موقت باشگاه کوهنوردی داوین