درخواست عضویت درباشگاه کوهنوردی داوین
  • لطفا برای عضویت در باشگاه کوهنوردی داوین، در ابتدا اساسنامۀ و آئین نامه اجرایی باشگاه را بخوانید؛ برای دریافت آئین نامه اجرایی اینجا را کلیک کنید.