فراخوان برنامه ها

(آرشیو ماه مرداد 1396)

شب مانی توچال
یکشنبه، 15 مرداد 1396
همنوردان عزیز درود عنوان برنامه : صعود به قله توچال و شب مانی در قله موقعیت : استان تهران تاریخ اجرا : 19 و ۲0 مرداد ماه 1396 گاه رفت: پنج شنبه 19 مرداد ساعت 14 از پارکینگ مجتمع توچال گاه برگشت: صبح گاه جمعه ۲0 مرداد ماه سطح برنامه : 2 ...
قله خلنو
شنبه، 07 مرداد 1396
دوستان و همنوردان، درود برنامه قله خلنو مرتفع ترین قله استان تهران، با ارتفاع تقریبی 4370 متر در شمال شرقی روستای لالون واقع شده است. سرپرست برنامه: مجید کابلی زمان حرکت: 4صبح جمعه 96/5/13 4صبح از آریاشهر مقابل گلدیس 4:20 زیر پل سید خندان 4:...
دماوند- جبهه شمالي
یکشنبه، 01 مرداد 1396
برنامه صعود به قله دماوند- جبهه شمالي در تاریخ 25 تا 27 مرداد 1396 اجرا خواهد شد.